Flowers Pattern

קליטה במלכיה

מלכיה מציע מגוון רחב של מסלולי קליטה; החל בשכירות לתקופת התנסות או מסלול בניה עצמית בהרחבה קהילתית (גם בקליטה מרחוק), ועד מסלול של חברות מלאה בקיבוץ המתחדש (כולל שותפות בנכסים וברשת הערבות ההדדית).

במלכיה... כל אפשרויות הקליטה עדיין פתוחות!

מלכיה מציע גם מגוון רחב של אפשרויות מגורים באיכות חיים גבוהה, כולל שכונת הרחבה קהילתית חדשה ומושקעת (בתנופת בנייה) המשקיפה מגובה של 700 מטר על הכרמים הטוסקניים של עמק קדש, עמק החולה, הרי הגולן וכל רכס החרמון.

מסלולי הקליטה העיקריים במלכיה:

א. הרחבה קהילתית (אגודה מוניציפלית)

  • מגרש 600-800 מ"ר ללא עלות (רמ"י)

  • השתתפות בעלות פיתוח ותשתיות 270 אש"ח 

  • בנה ביתך

  • אפשרות לקליטה מרחוק

ב. חברות מלאה (אגודה שיתופית חקלאית)

  • כולל שותפות בנכסים וברשת ערבות הדדית

  • מגורים בשכירות לתקופת היכרות של כשנה (5,000 ש"ח דמי רצינות שמקוזזים)

  • רכישת בית קיים בקיבוץ (עד 400 אש"ח, לא כולל דמי חברות)

  • תהליך הקבלה לחברות מותנה בתהליך מיון מול ועדת קבלה, באישור אסיפת חברים ובחירה בקלפי ותקופת התנסות של שנה עד שנתיים

* למשפחות המעוניינות להצטרף לאחד ממסלולי הקליטה קיימת אפשרות למגורים בשכירות לתקופת התנסות של שנה עד שנתיים, כאשר תידרש להתקבל החלטה עד תום התקופה (הנ"ל מותנה בהפקדה של דמי רצינות למשפחה)

המשפט "לגור בתוך ציור" יקבל משמעות עמוקה בכל בוקר עם הקפה...

קיבוץ מלכיה - תהליך קליטה להרחבה